Biệt thự 17 Trương Vĩnh Ký

Trường tiểu học Việt Anh