Biệt thự 3 Lê Ngọc Hân

Nhà hàng, cafe bar Tommy – Nhà hàng Á – Âu