Biệt thự 6 Hoàng Diệu


   Bamboo Garden 

Diện tích đất: 2162m2

Giá thuê: Theo Hợp đồng